Αρχεία για Νοέμβριος 4, 2013

eTwinning: Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας

Μετά την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας που έλαβε το έργο μας «Flaschenpost» και πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ομίλου Γερμανικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013, βραβευτήκαμε και με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας είναι ένα δεύτερο σήμα επιτυχίας και απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης στα σχολεία τα οποία διεξάγουν ένα έργο […]