ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δευτέρα 11-12-2023 στο 1 ο Γυμνάσιο Νάξου ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημέρωσης της «Ψυχικής Ανθεκτικότητας(resilience) στο σχολικό περιβάλλον». Η παρουσίαση εστίαζε στην ψυχική ανθεκτικότητα του διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

Η Ψυχική Ανθεκτικότητα(ΨΑ) αποτελεί ένα ατομικό γνώρισμα καθοριστικής σημασίας για την επιτυχημένη ακαδημαϊκή πορεία και την ομαλή ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών τόσο εντός του σχολικού όσο και του κοινωνικού πλαισίου. Αφορά στην ευαισθητοποίηση και την ετοιμότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

teacher resilience

Εντός των σχολικών δομών κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για καλλιέργεια κατάλληλων συνθηκών με απώτερο στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας όλων των μελών τους. Στην εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, συμβάλλει η εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων παρέμβασης, τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική προσαρμογή των μαθητών και παράλληλα στην ψυχική ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενώ σκοπός της ήταν η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και προαγωγή της ΨΑ στη σχολική κοινότητα.

Θέματα που αναπτύχθηκαν:

  • Ορισμός της ψυχικής ανθεκτικότητας
  • Η διασφάλιση της ΨΑ στο σχολικό περιβάλλον
  • Προαγωγή ψυχικής ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού
  • Ανασταλτικοί παράγοντες προαγωγής της ΨΑ μαθητών και εκπαιδευτικών εντός του σχολικού πλαισίου
  • Αναγκαιότητα εφαρμογής εκπαιδευτικών παρεμβάσεων

 

Ευχαριστούμε την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας κα Αικατερίνη Γκούρδογλου, η οποία επιμελήθηκε την παρουσίαση.