ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας (την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση –ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στο αμφιθέατρο του σχολείου, με θέμα: «Ορατές και Αόρατες Αναπηρίες ».

disability day feat

Κατά την παρουσίαση προβλήθηκαν βίντεο και συνεντεύξεις ανθρώπων που ζουν έχοντας τέτοιους είδους δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. Δυσκολίες που άλλοτε γίνονται αντιληπτές με γυμνό μάτι(π.χ. κινητική αναπηρία) και άλλοτε πάλι δεν είναι φανερές, αλλά υπάρχουν(π.χ. αυτισμός). Ακολούθησε διάλογος και συζήτηση με τα παιδιά για τα είδη των αναπηριών, για την στάση αποδοχής και σεβασμού που οφείλουμε να καλλιεργήσουμε απέναντι στην διαφορετικότητα, καθώς επίσης για την ατομική και συλλογική ευθύνη που όλοι φέρουμε σχετικά με την ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

disabilityΛίγα λόγια για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία…

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (Παγκόσμια Ημέρα Α.μ.Ε.Α.) καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, καθώς αυτή την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Όταν αναφερόμαστε σε ειδικές ανάγκες εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ζουν με αναπηρίες. Συχνά, δεν γνωρίζουμε τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που ζουν με αναπηρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση για την αναπηρία αποκαλύπτει ότι από το ένα δισεκατομμύριο άτομα με ειδικές ανάγκες παγκοσμίως, το ένα πέμπτο εξ αυτών, δηλαδή 110-190 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητα τους. Επιπλέον, το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται άμεσα από την αναπηρία, όπως οι άνθρωποι που τους φροντίζουν και τα μέλη της οικογένειας.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των κρατικών φορέων καθώς και την καταγραφή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Η έλλειψη προσοχής στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σημαίνει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με εμπόδια σε κάθε στροφή της ζωής τους. Αντιμετωπίζουν στιγματισμό και διακρίσεις, έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν γενικά χειρότερη υγεία, χαμηλότερη εκπαίδευση, λιγότερες οικονομικές ευκαιρίες και υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Οι έρευνες δείχνουν πως υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας της αναπηρίας και του βαθμού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η Έκθεση του ΠΟΥ προτείνει στις κυβερνήσεις και τους εταίρους να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ανάγκη, και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Επίσης παρουσιάζει με αποδείξεις το τι ενέργειες χρειάζεται να γίνουν από τους κρατικούς και τους διεθνείς φορείς, ώστε να υπερνικηθούν τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη, την αποκατάσταση, την εκπαίδευση, την απασχόληση, καθώς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και για να υπάρξουν τέτοιες συνθήκες που και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να δημιουργήσουν και να συμπεριληφθούν ισότιμα. Η έκθεση τελειώνει με ένα συγκεκριμένο σύνολο από συνιστώμενες ενέργειες που θα πρέπει να προωθήσουν οι κυβερνήσεις.
Φυσικά, σε όλο αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να παραλείψουμε πως οφείλουμε να είμαστε ως κοινωνία και ως άτομα ανοικτοί σε αυτά που έχουν να μας πουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες για τη ζωή τους, να ενημερωνόμαστε κατάλληλα για να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις και πολλές φορές την άγνοια και την παραπληροφόρηση, καθώς και το να είμαστε συνοδοιπόροι στον καθημερινό αγώνα των Α.μ.Ε.Α και των οικογενειών τους, στη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής με δικαιώματα.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς Νικήτα Χρυσούλα και Σκαράκη Δημήτριο που είχαν την επιμέλεια της παρουσίασης.