Νέος τρόπος εξέτασης για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών

Νέος τρόπος εξέτασης για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών.

Αναλυτικές οδηγίες.

ΦΕΚ-2023Tεύχos_B τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

ΕΒΕ μουσικών μαθημάτων

Ρεπερτόριο Κλασικής Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής

Ρεπερτόριο Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής και Βυζαντινής Ψαλτικής

Ρεπερτόριο Τζαζ και Δημοφιλούς Μουσικής

Μουσική Αντίληψη Θεωρία & Αρμονία

Επιμέλεια άρθρου : Καθηγήτρια Μουσικών Σπουδών Μ.Σ.Χ  Φανή Πλασταρά