Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 για Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών Γυμνασίου, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο:

Ενισχυτική Διδασκαλία_ΜΣ 04-11-2021

Αίτηση: Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2021_22