Προκαταρκτικές εξετάσεις και υγειονομικές εξετάσεις

Οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού παρακαλούνται να ενημερωθούν για την διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων και υγειονομικών εξετάσεων στο συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου:

ΕΞΕ – 141496 – 2021 – Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022