Κατηγορία: Αποθετήριο

Αποθετήριο εργασιών έτους 2015 – 2016

Είναι περισσότερο από αναγκαία η ύπαρξη ένός αποθετηρίου, για τις εργασίες που εκπονούνται μέσα από τα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων. Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί εκτός από οργάνωση και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει. Ετσι για τη φετεινή χρονιά θα αναρτηθούν ενδεικτικά, κάποιες από τις εργασίες.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση