Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016 – 2017

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 (Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος) του εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ. 170596/ΓΔ4/13-10-2016 της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ “Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. Επίσης, ο/η Συντονιστής/-στρια κάθε προγράμματος καταθέτει μια έκθεση απολογισμού στον αντίστοιχο Υπεύθυνο και ο Διευθυντής του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Υπευθύνους ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ για την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους”.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση στα στοιχεία των προγραμμάτων, δείτε το έγγραφο της ΔΔΕ Αργολίδας με τα Εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων έτους 2016 – 2017 (εδώ).

Το παραδοτέο υλικό κάθε προγράμματος μπορεί να είναι: φύλλα εργασίας, έντυπα, αφίσες, παιχνίδια, αρχεία παρουσιάσεων, σχολικές εφημερίδες, ιστότοποι, ιστολόγια, κατασκευές, cd, dvd, usb, κλπ, συνοδευόμενα και από ένα ημερολόγιο δραστηριοτήτων του προγράμματος. Σε περίπτωση που οι δράσεις του προγράμματος έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό, οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν τον σχετικό σύνδεσμο (link).

Oι εκπαιδευτικοί που εκπόνησαν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος ως Συντονιστές, θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα – απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΔΔΕ Αργολίδας με Αριθ. Πρωτ.2303/31-05-2017. Ανάλογα με το πρόγραμμα θα τις βρείτε:

Έντυπο υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Έντυπο υλοποίησης προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων

Έντυπο υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας

Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας

~ Για κάθε Πρόγραμμα συμπληρώνεται ξεχωριστή φόρμα. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικός, πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα απολογισμού, ακόμα και αν δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα.

~ Εάν για την υλοποίηση του Προγράμματος συνεργάστηκαν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να συμπληρωθεί μία φόρμα από κοινού.

~ Επισημαίνεται ότι η εμπρόθεσμη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας απολογισμού των Προγραμμάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων.

~  Στο πεδίο της φόρμας που αναφέρεται σε “Μία σύντομη περιγραφή έκθεση απολογισμού του προγράμματός σας“, αναφέρετε περιληπτικά αλλά όχι επιγραμματικά τη συνολική βασική δομή (θέματα και ενότητες) με τα βήματα που ακολουθήσατε και την περιγραφή όλων των δραστηριοτήτων έτσι όπως αυτά αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

~ Παρακαλούμε η φόρμα να συμπληρωθεί με πεζά γράμματα και κεφαλαίο πρότασης.

~ Προσοχή κατά την καταχώρηση στο τέλος της φόρμας – αφού πατήσουμε στο κάτω μέρος της φόρμας “Υποβολή”

Υποβολή-google– λογικά στο τέλος της διαδικασίας πρέπει να δείξει μία από τις εικόνες παρακάτω:

Έτσι είμαστε σίγουροι ότι καταγράφηκε η απάντησή μας.

2 σχόλια

    • Εύα Πέππα στο 6 Ιουνίου 2017 στις 11:18

    Πατώντας τον σύνδεσμο η φόρμα δεν ανοίγει και βγαίνει μήνυμα “μη ασφαλής σύνδεση”

    1. Πιθανολογώ ότι σχετίζεται με τον Υπολογιστή που καταχωρείτε ή από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser).
      Δοκίμασα τις φόρμες και λειτουργούν και από άλλους υπολογιστές στην Διεύθυνση χωρίς να παρουσιαστεί πρόβλημα.

Τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση