Γεωργική τεχνολογία Πράσινη- τεχνολογία

Παρουσίαση προγραμμάτων Περιβαλλοντικού περιεχομένου

Λέκκας Γεώργιος, Σκίκου Σπυριδούλα, Γιαννακόπουλος Σπύρος

από τo 3ο Γυμνάσιο ‘Αργους

Σύντομη Περιγραφή
Π
αρουσίαση power point, Χορευτική παράσταση.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση