Βότανα

Παρουσίαση προγραμμάτων Περιβαλλοντικού περιεχομένου

Κιουπτζίδου Αλεξάνδρα

από τo 4ο Γυμνάσιο ‘Αργους

Σύντομη Περιγραφή
Γνωριμία με τα βότανα. Βιωματικές δράσεις με βότανα στο χώρο του Σχολείου. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Μακρινίτσας και συμμετοχή σε Περιβαλλοντική Δράση”.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση