Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς με τίτλο ‘Το αειφόρο σχολείο στην πράξη’

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και την οργάνωση Aeiforum – Δίκτυο Εκπαιδευτικών Αειφόρου Σχολείου διοργανώνουν

 

Επιμορφωτικό βιωματικό Σεμινάριο

με θέμα:

‘Το αειφόρο σχολείο στην πράξη’

για τους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στον Νομό. Σκοπός του σεμιναρίου για το Αειφόρο σχολείο είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την έννοια και την πρακτική του αειφόρου σχολείου καθώς και για τους τρόπους αλλαγής του σχολείου με κατεύθυνση την αειφορία.

Η βασική ιδέα είναι  να βοηθήσουν οι δείκτες Αειφόρου σχολείου τη σχολική κοινότητα, ώστε να δράσει οργανωμένα, προκειμένου να επιτύχει βελτίωση και στα τρία πεδία του αειφόρου σχολείου, δηλαδή στο παιδαγωγικό, κοινωνικό/οργανωσιακό και περιβαλλοντικό/οικονομικό. Για τη δημιουργία αυτών των δεικτών λαμβάνουμε υπόψη μας το σετ των «δεικτών αειφόρου ανάπτυξης» του Ο.Η.Ε. (UNESCO 1997), τους «δείκτες εκπαίδευσης για την αειφορία» που έχει αναπτύξει η UNΕCE (2007, 2009), τους «Δείκτες για ένα Αειφόρο Σχολείο» της Queensland (Australian Government, 2005), ωστόσο, κατά ένα σημαντικό μέρος τους είναι πρωτότυποι. Ως υπόβαθρο αυτών των δεικτών υπάρχει, ασφαλώς, ένα κοινά αποδεκτό όραμα για την αειφορία. (δείτε λεπτομέρειες για το αειφόρο σχολείο στην διεύθυνση http://www.aeiforum.eu/index.php/el/)

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 από 18.00 ως  20.30. Όμοια θα πραγματοποιηθεί ίδιο σεμινάριο στο Κρανίδι στον χώρο του ΓΕ.Λ. Κρανιδίου, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 από 10.30 π.μ. έως  13.00.
Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα που έχει, ο αριθμός των συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 30 άτομα.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  https://goo.gl/forms/lASZMb87vPsycZcF2

Όσοι επιλεγούν για το συγκεκριμένο σεμινάριο θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά στο e-mail τους.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση