Γυμνασιοτυπία

Παρουσίαση σχολικών Εφημερίδων, Περιοδικών (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)

Αγγελοπούλου Ελένη, Δοντά Κωνσταντίνα, Κατσιπόδη Ευαγγελία

από τo Γυμνάσιο Κουτσοποδίου

Σύντομη Περιγραφή
Οργάνωση συντακτικής ομάδας, επιλογή θεμάτων, συγγραφή κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών άρθρων παρουσίαση σκίτσων ανεκδότων κλπ. , Έκδοση σχολικής εφημερίδας.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση