Τα παιδιά κατασκευάζουν, και πειραματίζονται

Εργαστήρια, Πειράματα και Κατασκευές

Δούκα Ε

από τo 2ο Γυμνάσιο ‘Αργους

Σύντομη Περιγραφή
Οι μαθητές στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας κατασκευάζουν μικρογραφίες χρήσιμων μηχανών. Μακέτα ξενοδοχείου και μακέτα της πλατφόρμας θαλάσσιας εξόρυξης πετρελαίου.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση