Άρθρα: Δεκέμβριος 24, 2009

Δεκ 09
24
Κάτω από (Youtube) από στις 24-12-2009

Σκοπός της ζωής μας, έλεγε ο ποιητής, είναι η λυσιτελής παραδοχή της, η ατελεύτητη μάζα μας και το σεσημασμένο δέρας της ύπαρξής μας! Προφανώς ο ποιητής δεν φανταζόταν ότι θα απαιτούνταν συνέδρια και δαπανηρές διασκέψεις για να διασφαλιστεί η ατελεύτητη μάζα και το σεσημασμένο δέρας. Οι σκέψεις αυτές επανέρχονται στο προσκήνιο, τη στιγμή που κορυφώνεται […]

Δεκ 09
24
Κάτω από (Γενικά) από στις 24-12-2009