Πρόταση


Σκοπός του ιστολογίου είναι η παρουσίαση εφαρμογών Ελεύθερου – Ανοικτού Κώδικα Λογισμικού που προορίζονται για εκπαιδευτική χρήση. Εστιάζει ιδιαίτερα σε εφαρμογές για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν στην πράξη εκπαιδευτικά εργαλεία που διατίθενται δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. ο ιστολόγιο αποτελεί ουσιαστικά μια πρόταση: αντί να εγκλωβιζόμαστε στο εμπορικό λογισμικό, το οποίο έχει χρηματικό κόστος, σύντομη διάρκεια ζωής και δεν επιτρέπει την αξιοποίηση της δημιουργικότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, από τη στιγμή που είναι κλειστού κώδικα, μπορούμε να στραφούμε στο, ώριμο πλέον, Ελεύθερο – Ανοικτού Κώδικα Λογισμικό, να το χρησιμοποιήσουμε, να το τροποποιήσουμε και να το αναδιανείμουμε σεβόμενοι τους όρους της άδειας στην οποία υπόκειται.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν:

– χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, να εντοπίζουν σφάλματα και αδυναμίες και να ενημερώνουν τους δημιουργούς, ώστε η επόμενη έκδοση της εφαρμογής να περιλαμβάνει διορθώσεις,

– να κάνουν προτάσεις ώστε το λογισμικό να βελτιώνεται από παιδαγωγική και διδακτική άποψη,

– να συμμετέχουν στον εξελληνισμό εφαρμογών τις οποίες κρίνουν ως χρήσιμες για το σχολείο,

και, αν γνωρίζουν προγραμματισμό, να προσφέρουν στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής γράφοντας κώδικα.

Το Ελεύθερο – Ανοικτού Κώδικα Λογισμικό μας προσφέρει εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα. Αυτό όμως είναι το λιγότερο, αφού μας δίνει δυνατότητες να γίνουμε χρήσιμοι και στους άλλους, προσφέροντας εθελοντική εργασία στα πλαίσια διαδικτυακών κοινοτήτων.