Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των μαθητευομένων και των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι  απόφοιτοι του Μεταλυκειακού  έτους -τάξη μαθητείας και εκπαιδευτικοί  επιθυμούν,  μπορούν να υποβάλουν αίτηση για  το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα  Πιστοποίησης Μαθητείας  περιόδου 2021  έως και 18-1-21 και ώρα 23:59  ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας    https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ 3855_Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων