Έργο ENERGY BITS

Το ENERGY BITS είναι ένα δια-μεσικό έργο για τη βιώσιμη ενέργεια και την εξοικονόμηση ενέργειας που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη) της ΕΕ, με στόχο την παροχή κινήτρων για αλλαγή συμπεριφοράς και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών σε θέματα ενέργειας μεταξύ ατόμων ηλικίας 11-18 ετών. Το ENERGY BITS περιλαμβάνει μια σειρά 24 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, έναν πανευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό βίντεο και ένα διαδραστικό ντοκιμαντέρ (i-doc).

Δικτυακός τόπος έργου: www.energybits.eu

Περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά στη διεύθυνση:

http://www.sch.gr/96-announces/2579-energy-bits

Αφήστε μια απάντηση