Ημερίδα με θέμα: «Αειφόρος Πόλη και τοπικές κοινωνίες»

Το Κ.Π.Ε. Άμφισσας, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης επιμόρφωσης ενηλίκων, οργανώνει ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Άμφισσα την Κυριακή 21/10/2012 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Άμφισσας και εργασία πεδίου στην πόλη της Άμφισσας με θέμα: « Αειφόρος Πόλη και τοπικές κοινωνίες».

Σχετικό έγγραφο