ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Καλούνται οι γονείς των μαθητών που ανήκουν  σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, να προσκομίσουν  έως την Παρασκευή 18-09-2020 στη σχολική μονάδα φοίτησης των τέκνων τους , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 8 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών. για την παροχή σύγχρονης εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου