“ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ -ΜΠΟΡΕΙΣ” -ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ1

Οι μαθητές και μαθήτριες  του Γ1, σε συνεργασία με την δασκάλα του τμήματος, δημιούργησαν μια ενδιαφέρουσα εργασία, για την ανακύκλωση. Μέσα από  όμορφες και πρωτότυπες ζωγραφιές, έστειλε το κάθε παιδί, το δικό του,ξεχωριστό μήνυμα.

Γ1