Το Σχολείο

Σύντομη ιστορία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου

Στο Ασβεστοχώρι λειτουργούσε από το 1860 «Γραμματοδιδασκαλείο» το οποίο χρησιμοποιούσε το νάρθηκα της εκκλησίας και αργότερα το κηροποιείο. Η συστηματικότερη οργάνωση του Σχολείου αρχίζει το 1870 με διευθυντή του τον Ασβεστοχωρίτη Αν. Οικονομίδη.
Το 1878, και ενώ Διευθυντής της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη είναι ο Ασβεστοχωρίτης Γρηγόριος Παλαμάς, αντιπροσωπεία των κατοίκων επισκέπτεται τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ και καταφέρνει να επιτύχει ετήσια οικονομική ενίσχυση 60 οθωμανικών λιρών για τα Σχολεία της κοινότητας. Μετά 5 χρόνια η «Εν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης» αναλαμβάνει την οικονομική στήριξη των Σχολείων ( όλα τα έγγραφα αυτής της αλληλογραφίας υπάρχουν στο αρχείο του Σχολείου)

Το 1875 αποφασίστηκε και ξεκίνησε η ανέγερση Αρρεναγωγείου η οποία ολοκληρώθηκε το 1883 με την οικονομική ενίσχυση των εμπόρων από τη Μασσαλία Αργέντη και Ζαφειρόπουλου.

Η ανέγερση του σημερινού διδακτηρίου ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και ολοκληρώνεται το 1984 με την προσθήκη του ορόφου.

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου σήμερα φοιτούν περίπου 240 μαθητές και υπηρετούν περίπου 30 εκπαιδευτικοί, καλύπτοντας όλες τις υπηρεσίες και δραστηριότητες ενός σύγχρονου σχολείου.

Το σχολείο προσπαθεί να είναι το ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας οργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις, χορωδιακές συναντήσεις, εκθέσεις βιβλίων, ανθοκομικές εκθέσεις, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις.

Αφήστε μια απάντηση