ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΚΑΛΑΝΤΑ

Οι μαθητές και μαθήτριες,  μαζί με την Μουσικό  του σχολείου μας  κυρία Στεφανία Παπατζίκη, δημιούργησαν έναν διαδραστικό χάρτη με τα κάλαντα. Ευχαριστούμε πολύ όλους για την καλή συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα!