Εκπαιδευτικοί

Λύτρας Νικόλαος Διευθυντής/Συμπλήρωση/Πρωινή Ζώνη
1     Σαλονικίδου Ράνια Α1
2    Ρουμελιώτου Όλγα Α2
3    Καπλάνη Γεωργία Β1/Ολοήμερο
4    Τσόκου Ευγενία Β2/Ολοήμερο
5    Καραγκούνη Αθηνά Γ1
6    Κώστογλου Αναστάσιος Γ2/Ολοήμερο
7    Παπαδάκης Δημήτρης Δ1
8    Τερεζάκης Παντελής Δ1
9   Αναστασιάδου Μαρία Ε1/Πρωινή Ζώνη
10  Τσελεμπής Γιώργος Ε2/Ολοήμερο
11  Αγγελακίδου Έλσα ΣΤ1
12  Κουνελάκης Κων/νος ΣΤ2/Ολοήμερο
13  Βλάχτσης Γιάννης Ολοήμερο/Συμπλήρωση
14  Κωτσαλίδης Ηρακλής Ολοήμερο/Συμπλήρωση
15  Μαρκίδου Αικατερίνη Αγγλικά
16  Πασχάλη Μαρίνα Φυσική Αγωγή
17  Παπατζίκη Στεφανία Μουσική/Ολοήμερο

18 Ευδόκη Ντίνα Φυσική Αγωγή/Ολοήμερο

19 Στροίκου Ηρακλεία Γαλλικά/Συμπλήρωση

20 Κίνη Παρασκευή Εικαστικά