Εκπαιδευτικοί

Λύτρας Νίκος Διευθυντής/Συμπλήρωση/Πρωινή Ζώνη

1     Σαλονικίδου Ραχήλ Α1
2    Ρουμελιώτου Όλγα Α2
3    Καπλάνη Γεωργία Β1/Ολοήμερο
4    Τσόκου Ευγενία Β2/Ολοήμερο
5    Καραγκούνη Αθηνά Γ1
6    Κώστογλου Αναστάσιος Γ2/Ολοήμερο
7    Παπαδάκης Δημήτρης Δ1
8    Τερεζάκης Παντελής Δ1
9   Αναστασιάδου Μαρία Ε1/Πρωινή Ζώνη
10  Τσελεμπής Γιώργος Ε2
11  Αγγελακίδου Έλσα ΣΤ1
12  Κουνελάκης Κων/νος ΣΤ2
13  Βλάχτσης Γιάννης Ολοήμερο/Συμπλήρωση
14  Κωτσαλίδης Ηρακλής Ολοήμερο/Συμπλήρωση
15  Μαρκίδου Αικατερίνη Αγγλικά
16  Πασχάλη Μαρίνα Φυσική Αγωγή
17  Παπατζίκη Στεφανία Μουσική/Ολοήμερο

18 Στροίκου Ηρακλεία Γαλλικά/Ολοήμερο

19 Ευδόκη Ντίνα Φυσική Αγωγή/Ολοήμερο

20 Κίνη Παρασκευή Εικαστικά

21 Λιακοπούλου Ουρανία Αγγλικά

22 Δρόσου Φωτεινή Γερμανικά

23 Πρίντζιου Αικατερίνη Τμήμα Ένταξης

24 Τολιοπούλου Αθανασία Τ.Π.Ε./Ολοήμερο

25. Σπορίδης Δημήτριος Θεατρική Αγωγή/Ολοήμερο

26. Σταμούλη Βασιλεία Παράλληλη Στήριξη

27. Χονδροματίδου Ελένη Παράλληλη Στήριξη