Εφαρμογές στα Μαθηματικά για τη Β΄ τάξη

mathsΚάντε εξάσκηση στα Μαθηματικά ευχάριστα και διασκεδαστικά!

Δείχνω  τον αριθμό στα 100 κουτάκια

http://resources.oswego.org/games/DogBone/gamebone.html

Ενώνω  τους αριθμούς με τη σειρά

http://www.abcya.com/connect_the_dots_50.htm

Σχηματίζω αριθμούς

http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html

Επιλέγω τον σωστό αριθμό

http://www.ictgames.com/sharknumbers.html

http://www.ictgames.com/partition.html

Σχηματίζω αριθμούς πάνω από το 10. Φαίνονται και στην αριθμογραμμή

http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html

Βρίσκω ποιος αριθμός είναι (με δεκάδες και μονάδες

http://www.ictgames.com/arrowCards_revised_v5.html

Πώς κάνω πρόσθεση με υπέρβαση της δεκάδας

http://users.sch.gr//cosmathan/ypervasi/ypervasi5.htm

Παιχνίδι εξάσκηση στην πρόσθεση

http://www.mymathgames.com/addition/tom&jerry/

Για την κατανόηση της έννοιας της αφαίρεσης (απλό )

http://www.hbschool.com/activity/day_at_beach_k/

Αφαίρεση στην αριθμογραμμή

http://www.hbschool.com/activity/count_back_numberline/

Eξάσκηση στην αφαίρεση

http://www.arcademicskillbuilders.com/games/ducky-race/ducky-race.html

Παιχνίδι τάνγκραμ

http://www.tangramgames.co.uk/tangramgameA/index.htm

Η δασκάλα της Β’1 τάξης Κυρκάτση Αλίκη