Henri Bergson, 1859-1941

Henri Bergson, 1859-1941

 

 

Ανακοίνωση

 

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π. & Δ. Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο εργαστηριακού τύπου, υπό τον γενικό τίτλο:

« Εισαγωγή στη φιλοσοφική σκέψη »

και βασικό εισηγητή τον

κο Χάρη Ταμπάκη, Διδάκτορα Φιλοσοφίας και Φιλόλογο.

Ειδικότερα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ένας κύκλος δέκα (10) συναντήσεων, κατά τις οποίες πρόκειται να αναγνωσθεί συστηματικά και να μελετηθεί από την ομήγυρη η εκτενής «Εισαγωγή» που έγραψε ο Ερρίκος Μπερξόν για το έργο του Η σκέψη και το κινούμενο (La pensée et le mouvant, 1934), σε νέα μετάφραση που εκπόνησε ο εισηγητής. Το συγκεκριμένο έργο προτείνεται ως πρώτης τάξεως εισαγωγή στη φιλοσοφική σκέψη, καθώς αναλύει τις βασικές ιδέες και τις μεθοδολογικές αρχές που συνέλαβε ο φιλόσοφος κατά την εξέλιξη της σκέψης του.

Έναρξη:  Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, ώρα 18:00, στο Τμήμα ΔΠΠ&ΝΤ, αίθουσα 102

 • 2η διάλεξη: Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017
 • 3η διάλεξη: Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017
 • 4η διάλεξη: Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017
 • 5η διάλεξη: Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018
 • 6η διάλεξη: Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018
 • 7η διάλεξη: Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018
 • 8η διάλεξη: Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018
 • 9η διάλεξη: Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018
 • 10η διάλεξη: Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Οι διαλέξεις θα δοθούν στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος ΔΠΠ&ΝΤ, απευθύνονται ωστόσο και στο ευρύτερο κοινό.

Για την αρτιότερη προετοιμασία του σεμιναρίου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον εισηγητή στη διεύθυνση: chtabakis@gmail.com

 

 

«Εισαγωγή» στη φιλοσοφική σκέψη

Σεμινάριο ανάγνωσης και ερμηνείας φιλοσοφικού κειμένου

 

Παράλληλα με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο), θα επιλεγεί για συστηματική μελέτη ένα κεντρικό φιλοσοφικό κείμενο του 20ού αιώνα, το οποίο θα μπορεί να εισαγάγει σε προβληματισμούς που αφενός σχετίζονται με σημαντικά φιλοσοφικά ζητήματα ― όπως είναι τα προβλήματα της γνώσης και της ύπαρξης, της νόησης και της ζωής ―, αφετέρου δε άπτονται και της σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας. Προτείνεται γι’ αυτόν τον σκοπό η διμερής «Εισαγωγή» από το έργο «Η σκέψη και το κινούμενο» (La pensée et le mouvant) του Γάλλου φιλοσόφου Ερρίκου Μπερξόν, σε νέα μετάφραση, η οποία εκπονείται από τον εισηγητή της πρότασης.

 

Γιατί η «Εισαγωγή» του Μπερξόν;

 • Βασικός στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την ανάγνωση ενός πρωτογενούς φιλοσοφικού κειμένου, αναπτύσσοντας την ιδιαίτερη στάση πνευματικής εγρήγορσης που αυτή η δραστηριότητα απαιτεί και αποκτώντας περαιτέρω κατάρτιση στην πρόσληψη του φιλοσοφικού λόγου.
 • Η «Εισαγωγή» αποτελεί κείμενο της ωριμότητας του Γάλλου φιλοσόφου, στο οποίο προσπαθεί να αναπτύξει με τρόπο σαφή και κατασταλαγμένο τις βασικές ιδέες της φιλοσοφίας του αλλά και τις μεθοδολογικές αρχές που την καθόρισαν κατά τα στάδια συγκρότησής της μέσα στον χρόνο. Πρόκειται επομένως για μια καλή εισαγωγή στην μπερξονική σκέψη αλλά ταυτόχρονα και ένας πρώτης τάξεως οδηγός για να θίξει κανείς βασικά ζητήματα της φιλοσοφίας στην αρχή του 20ού αιώνα. Εξάλλου η «επιστροφή» της μπερξονικής σκέψης στα τέλη του 20ού αιώνα και το αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται διεθνώς γι’ αυτή, αποτελούν επαρκείς αφορμές για ενασχόληση.
 • Η μπερξονική «Εισαγωγή» αρθρώνεται σε δύο μέρη:
  Ε: «Ανάδρομη κίνηση του αληθούς» και Ε: «Περί τη θέσης των προβλημάτων»

 

Ποια είναι η διαδικασία και η διάρκεια του σεμιναρίου;

 • Υπεύθυνος του σεμιναρίου με την ιδιότητα του προσκεκλημένου ομιλητή θα είναι ο Χάρης Ταμπάκης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας και Φιλόλογος. Ο ρόλος του προβλέπεται να είναι καθοδηγητικός, όσον αφορά την προσέγγιση του κειμένου και την ανακίνηση των ζητημάτων που εγείρει. Ουσιαστικό ζητούμενο είναι η συμμετοχή των παριστάμενων στον προβληματισμό και η ανάπτυξη διαλόγου με βάση το κείμενο.
 • Το σεμινάριο προβλέπεται να ξεκινήσει στις 16 Νοεμβρίου 2017 και να διαρκέσει μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018.
 • Θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις:
  α) Η πρώτη φάση θα διαρκέσει μέχρι τα Χριστούγεννα του 2017 και προβλέπονται να διεξαχθούν τέσσερις συναντήσεις μελέτης, με βασικό αντικείμενο την «Ε1». Οι συναντήσεις θα λάβουν χώρα στις 16 και 23 Νοεμβρίου, στις 7 και 14 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. σε αίθουσα του Τμήματος ΔΠΠ&ΝΤ.
  β) Η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες, οπότε θα προγραμματιστούν οι υπόλοιπες συναντήσεις, με βασικό αντικείμενο την «Ε2».
 • Κάθε συνάντηση προβλέπεται να διαρκέσει 2 ώρες, και θα πραγματοποιείται ημέρα Πέμπτη και αμέσως μετά το μάθημα του μεταπτυχιακού κύκλου. Κάθε φορά θα υπάρχει συνεννόηση με τους συμμετέχοντες και σχετική ανακοίνωση.
 • Οι συναντήσεις ενδέχεται να πλαισιωθούν από έκτακτες παρεμβάσεις πανεπιστημιακών δασκάλων, στο μέτρο που θα υπάρχει συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας στην Πάτρα.
 • Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, απαιτείται ωστόσο κάποια προετοιμασία για την επόμενη φορά, με βάση το κείμενο που θα χορηγήσει ο εισηγητής.
 • Μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση του Τμήματος ΔΠΠ&ΝΤ θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συνεπείς ακροατές.