Τα θέματα προέρχονται από τις εξετάσεις ημερησίων λυκείων και κατανέμονται με χρονολογική σειρά στο πλαίσιο κάθε μαθήματος.

Εφαρμόζεται μια απλή αριθμητική σήμανση (1, 2, 3): το (1) αντιστοιχεί στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου, το (2) στις επαναληπτικές εξετάσεις και το (3) στις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού. Επίσης σε κάθε αρχείο δηλώνεται το βασικό θέμα της άσκησης παραγωγής κειμένου. Σε ορισμένα αρχεία, τέλος, περιλαμβάνονται και ενδεικτικές ή συγκριτικές απαντήσεις.

Επιλέξτε από το μάθημα που σας ενδιαφέρει:

 

1. Νεοελληνική γλώσσα

 

― [2002]¹ : Επιστήμη (Γλώσσα 2002¹)

― [2007]² : Ελευθερία (Γλώσσα 2007²)

― [2008]² : Δημοκρατία (Γλώσσα 2008²)

 

2. Αρχαία ελληνικά κατεύθυνσης