Οδηγίες για το μάθημα:

Το μάθημα απευθύνεται στη Β΄ Λυκείου και από το 2014 ορίστηκε ως γενικής παιδείας γνωστικό αντικείμενο:

 

Θέματα δημιουργικών εργασιών:

Για την εκπόνηση δημιουργικών εργασιών προτείνονται τα παρακάτω θέματα, ωστόσο οι μαθητές μπορούν να προτείνουν και άλλες προσεγγίσεις, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Το επιπλέον υλικό θα προστεθεί προοδευτικά και ανάλογα με το ενδιαφέρον.

 

Κεφάλαιο 1 : Η χρησιμότητα της φιλοσοφίας: Φιλόσοφοι: Ζ.-Π. Σαρτρ. Μ. Χάιντεγγερ

Κεφάλαιο 2 : Στοιχεία λογικής

Κεφάλαιο 3 : Το πρόβλημα της γνώσης
Αρχαία φιλοσοφία: Προβλήματα γνωσιοθεωρίας: δες Πλάτωνος Θεαίτητος
Νεότερη φιλοσοφία: Η καντιανή γνωσιοθεωρία: Κάντιος

Κεφάλαιο 6 : Προβλήματα ηθικής: Ηθικά προβλήματα

Κεφάλαιο 7 : Δημοκρατία και ελευθερία: Το ζήτημα της ελευθερίας

Κεφάλαιο 8 : Θαυμάζοντας το ωραίο
Κείμενα για την τέχνη: Περί τέχνης