Επιλέξτε τα περιεχόμενα που σας ενδιαφέρουν ανά τάξη:

Α΄ Λυκείου

 

Β΄ Λυκείου

 

Γ΄ Λυκείου

Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας συνεξετάζεται με το μάθημα της Γλώσσας εντός τριών (3) ωρών.

Από τα κείμενα που προτείνονται θα ζητηθούν τρεις δραστηριότητες:

α) Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, με τις οποίες εξετάζεται η κατανόηση του κειμένου. Μέγιστη βαθμολογία 30 μονάδες.

β) Ερωτήσεις ανοικτού τύπου με τις οποίες θα ζητηθεί να επεξεργαστείτε εκφραστικά, δομικά και ιδεολογικά στοιχεία του κειμένου.

γ) Επεξεργασία ερώτησης και τοποθέτησης και αξιολόγησης στοιχείων του κειμένου.