Χάρτης φρενολογικών και κρανιοσκοπικών δοξασιών.

Χάρτης φρενολογικών και κρανιοσκοπικών δοξασιών.

>>

Περιλαμβάνονται ανταποκρίσεις, σχόλια και πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος.

[2013] 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας (Αθήνα)

[2015] G. Deleuze, F. Guattari: Roads of freedom (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα)

[2016] Αριστοτέλης: 2400 χρόνια διαχρονικής σκέψης (Αγρίνιο)

[2017] Όψεις της αριστοτελικής φιλοσοφίας (Ιωάννινα)

[2017] Αριστοτέλης και ιατρική (ΙΙΒΕΑΑ και ΚΕΕΦιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών)

[2019] Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο έργο του Πλάτωνος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)