Οδηγίες ΤΠΕ Δημοτικού Σχολείου 2023 – 2024

Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης για το μάθημα «Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της επικοινωνίας» του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Το έγγραφο εδώ Παράρτημα_2_ΤΠΕ_Διδασκαλία