Ενημερωτικές Συναντήσεις σχετικά με το Tinkercad στις 30-11-2023 / 07-12-2023 / 19-12-2023

Στις 30-11-2023 έγινε μια πρώτη εργαστηριακού τύπου διαδικτυακή συνάντηση που αφορούσε τις / τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Α’ θμιας εκπαίδευσης με σκοπό την εισαγωγική παρουσίαση της πλατφόρμας Tinkercad και της χρήσης της στο Δημοτικό σχολείο στα πλαίσια της διαθεματικότητας που μπορεί να εφαρμοστεί με το μάθημα της Φυσικής (Φυσικά) της Ε’ Δημοτικού.

Στις 07-12-2023 έγινε μια δεύτερη εργαστηριακού τύπου διαδικτυακή συνάντηση που  αφορούσε τις / τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής της Α’ θμιας εκπαίδευσης  και της Β’θμιας εκπαίδευσης των Γυμνασίων με σκοπό τη χρήση της πλατφόρμας Tinkercad και το πως αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα των ΤΠΕ του δημοτικού σχολείου ως εργαλείου που τέμνει την ρομποτική, καθώς και στα μαθήματα της Πληροφορικής αλλά και της ενότητας STEM του εργαστηρίου δεξιοτήτων του Γυμνασίου, στα πλαίσια των οδηγιών του ΙΕΠ για τη διαθεματικότητα στην διδασκαλία της Πληροφορικής και των Μαθηματικών, Φυσικής, κ.τ.λ.

Συγκεκριμένα και ως συνέχεια της πρώτης συνάντησης που αφορούσε περισσότερο την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της ίδια της πλατφόρμας έγινε μια online εργαστηριακή δράση που αφορούσε τα εξής:
• Την παρουσίαση του κυριότερου εξαρτήματος συνδεσμολογίας των στοιχείων ηλεκτρονικής που χρησιμοποιούμε στις υλοποιήσεις τύπου STEM – το εξάρτημα Breadboard – καθώς και των άλλων βασικών επιλεγμένων εξαρτημάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση εισαγωγικών πειραμάτων (το εξάρτημα LED, το εξάρτημα της αντίστασης κ.τ.λ.).
• Τη βασική παρουσίαση της πλατφόρμας Arduino (ως πλατφόρμας ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής με την καθοδήγηση λογισμικού).
• Μια πρώτη εισαγωγή στη συνδεσμολογία του Arduino με το Breadboard και τον
προγραμματισμό του με το Scratch Like περιβάλλον που αυτό περιλαμβάνει, μέσα από το Tinkercad.

Στις 19-12-2023 έγινε μια ωριαία συνάντηση που συνόψιζε τα κύρια μέρη των δύο προηγούμενων.

α. Σε μορφή pdf: Υλικό_Ενημέρωσης_Tinkercad_1_2_εργαστήριο_pdf

β. Σε μορφή ppt:Υλικό_Ενημέρωσης_Tinkercad_1_2_εργαστήριο_ppt