Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη των μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το 2022-2023

Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη των μαθημάτων στο Γυμνάσιο για το 2022-2023 Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΙΕΠ

Οι αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής

α) των Ημερησίων Γυμνασίων και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

(Έγγραφο Αρ.Πρωτ.109551/Δ2/09-09-2022) –  Με σύνδεσμο εδώ: pliroforiki_gymnasiou_202223

β)  Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής των Εσπερινών, των Μουσικών και των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023

(Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 109567/Δ2/09-09-2022) – –  Με σύνδεσμο εδώ: pliroforiki_esperinagymnasia_202223