Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας B’ και Γ’ ΕΠΑΛ 2023-2024

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-24.

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ

H εξεταστέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων βρίσκεται εδώ