Η εγκύκλιος για την επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την  εγκύκλιο για την επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) από εδώ

Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι για τον Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. εξακολουθεί να ισχυέι η απαλλαγή για όλες τις εξωδιδακτικές εργασίες.