Επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών του μαθήματος “Πληροφορική” του Γενικού Λυκείου 2023 – 2024

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος “Πληροφορική”  όπως επικαιροποιήθηκε στις 04-05-2023 με στοιχεία Αριθμ. 48564/Δ2 – Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Λυκείου.

Προβολή εδώ

Προσοχή στα παρακάτω σημεία:

α) Το μάθημα της Πληροφορικής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου αντιστοιχεί στο μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου και το μάθημα της Πληροφορικής της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου αντιστοιχεί στο μάθημα της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου του Ωρολογίου Προγράμματος των μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου (υπό στοιχεία 94196/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση – Β’ 3791 και υπό στοιχεία 94201/Δ2/29-07-2021 υπουργική απόφαση – Β’ 3540).

Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών αποτελεί επικαιροποίηση του Προγράμματος Σπουδών
(Β ́ 5932/2021) το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά –πλην της Πληροφορικής Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου– σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά
έτη 2021-2022 και 2022-2023.

β ) Η περαιτέρω εφαρμογή του καθώς και το πότε τελικά θα εφαρμοστεί θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση ( σελ. 30382 του ΦΕΚ )