Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Τομέα και Ειδικοτήτων Πληροφορικής 2022-2023

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των ΤεχνολογικώνΕπαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα
Πληροφορικής της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 202223

Το έγγραφο εδώ: 2022_09_29_ΕΞΕ_119443_Ύλη-Οδηγίες_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_Β_Γ_ΕΠΑΛ_σχ_έτος_2022-23