Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με την διδακτική των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο 18-10-2023

Την Πέμπτη 18-10-2023 έγινε μια διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέματα:

  • Τις οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο και η εφαρμογή τους στην τάξη.
  • Τις οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητριών / μαθητών.

Μπορεί να κατεβάσετε τις σημειώσεις :

α. Σε μορφή pdf: Υλικό_Ενημέρωσης_Δημοτικό_pdf

β. Σε μορφή ppt: Υλικό_Ενημέρωσης_Δημοτικό_ppt