Οδηγίες για το μάθημα της Πληροφορικής Α-Β-Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_2023-2024

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο για το 2023-2024

Οι αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής βρίσκονται εδώ.