Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τίτλοι Σπουδών:

  • Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Σχολή ΗΜΜΥ,  Πολυτεχνείο Κρήτης, 1993 – 1998
  • MSc Communications and Signal Processing , Electrical and Electronic Engineering Department, Imperial College, London, 1999
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, τμήμα ΗΜΜΥ, ΑΠΘ, 2006
  • Πτυχιούχος τμήματος Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ, 2019 – 2023 (Βαθμός Άριστα – Πρώτος Αριστεύσας) με ειδικότερα θέματα ενδιαφέροντος -μεταξύ άλλων- την Πολιτική/ Κοινωνική Θεωρία και Φιλοσοφία, τη σχέση Κράτους / Εξουσίας – Πολίτη, τις Φιλοσοφίες της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας και το ελληνικό πολιτικό και κομματικό σύστημα μετά το 1949.

Εμπειρία στην Α’ θμια Εκπαίδευση:

2014 – 2016 : Δημοτικά Σχολεία Δυτικής Θεσσαλονίκης

Εμπειρία στη Β’ θμια Εκπαίδευση:

2004 – 2023: ΕΠΑΛ Ροδόπολης , ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου, ΕΚ Σιδηροκάστρου , 1 Πρότυπο – Πειραματικό Γ/σιο Θεσσαλονίκης, Λύκειο Καλαμπακίου Δράμας και Γ/σιο – Λύκειο Αγ. Γεωργίου (Ασπροβάλτας)

Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις:

Amazon Web Services, Certified Solutions Architect – Associate , 2018-2021

Microsoft Certified Excel 2016 Expert: Interpreting Data for Insights

Βραβεύσεις – Μνείες:

1o Βραβείο με έπαθλο στον διαγωνισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Digital Awards 2023 στην κατηγορία Παιδεία – Πολιτισμός για την αρχική ιδέα, υλοποίηση, τεκμηρίωση και εγκατάσταση του έργου με τίτλο «Ένα bot στις πλατφόρμες Viber & Messenger για την προβολή του ωρολογίου προγράμματος ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος» με την έκδοση του Viber να βρίσκεται εδώ.

Ευχαριστήρια επιστολή από την Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης το έτος 2019 για την διάθεση, τροποποίηση και υποστήριξη της εφαρμογής που έγραψα σχετικά με την αποστολή SMS μέσω του http και που χρησιμοποιήθηκε για την ενημέρωση των πυροσβεστικών δυνάμεων για διάφορα διοικητικά θέματα.

Αποθετήριο Λογισμικού: https://github.com/chertouras