Επικαιροποίηση στο Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού 2023 – 2024

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού όπως επικαιροποιήθηκε στις 08-05-2023 με στοιχεία Αριθμ. 49728/Δ1 Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Πληροφορική και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο Δημοτικό Σχολείο

Προβολή εδώ

Προσοχή: Η περαιτέρω εφαρμογή του καθώς και το πότε τελικά θα εφαρμοστεί θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση (σελ 31209 του ΦΕΚ)