Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής και της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πληροφορικής της Α΄ Τάξης και του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ των Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. – Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024

Η εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.

Οδηγίες για την διαφοροποιημένη διδασκαλία εδώ