Επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής Γυμνασίου 2023 – 2024

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου όπως επικαιροποιήθηκε στις 3-05-2023 με στοιχεία Αριθμ. 48599/Δ2 – Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

Προβολή εδώ

Προσοχή: Η περαιτέρω εφαρμογή του καθώς και το πότε τελικά θα εφαρμοστεί θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση (σελ 30235 του ΦΕΚ)