Ενημερωτική Συνάντηση σχετικά με την διδακτική της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο 16-11-2023

Την Πέμπτη 16-11-2023 έγινε μια διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέματα:

  • Οι οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής και η εφαρμογή τους στην τάξη.
  • Η οπτική γωνία του νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα της πληροφορικής.
  • Οι οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητριών / μαθητών.

Μπορεί να κατεβάσετε τις σημειώσεις :

α. Σε μορφή pdf: Υλικό_Ενημέρωσης_Γυμνάσιο_pdf

β. Σε μορφή ppt: Υλικό_Ενημέρωσης_Γυμνάσιο_ppt