ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ Δ4 ΣΤ’ ΑΓΓΛΙΚΑ

UNIT 7-“What are you doing?”
Στα πλαίσια του κεφαλαίου 7 του σχολικού βιβλίου Αγγλικών σχετικά με τα επαγγέλματα, οι μαθητές του Δ4 πήραν μια μικρή συνέντευξη από συγγενή/γνωστό τους στ’ αγγλικά και φτιάξανε μια συνεργατική παρουσίαση Google slide, ο καθένας με τη δική του διαφάνεια. Μπορείτε να τη δείτε εδώ:

4