Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 δεν θα γίνουν μαθήματα (Απόφαση με Αρ. Πρ.: Φ.350/63/145388 /E3 του ΥΠΠΕΘ) λόγω των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.