Αρχείο για "Ιούνιος, 2020"

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/06/2020

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ 08:15 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ 09:00 ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΡΟΟΔΟΥ-ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ 11:15 ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ . ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ .

ΟΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ 12:00 ΜΕ 13:00 Η` ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29/06/2020 10:00 ΜΕ 11:00 . ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΛήψη αρχείου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΛήψη αρχείου

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥΛήψη αρχείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων
Δημοτικών Σχολείων:
Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω)
σύμφωνα με την ΥΑ 69345/Δ1/2-5-2018 (ΑΔΑ:6Β114653ΠΣ-23Φ) δύναται να συγκροτηθεί και να
λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης
των γονέων/κηδεμόνων τους.
β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του
Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των
γονέων/κηδεμόνων.
γ) Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του
Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές/τριες.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
αα) Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας
σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας
από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους,
ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού
τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει
εξοφληθεί.
ββ) Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
όπως,
 πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε
πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
 πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο
πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
 Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά,
προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.
δ) Για τα σχολεία που λειτουργούν ως 4/θέσια και 5/θέσια, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών
για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10 φοιτώντες μαθητές/τριες χωρίς την
προϋπόθεση προσκόμισης δικαιολογητικών.
ε) Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων ολοήμερου, οι
Διευθυντές/ντριες των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών/τριών των οποίων
εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες.
στ) Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η
δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση
των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
ζ) Η αποχώρηση των μαθητών/τριών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του
Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά
καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
η) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων
μαθητών/τριών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος δεν πληροί τις παραπάνω
προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή/ντριας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΛήψη αρχείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΛήψη αρχείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΛήψη αρχείου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι γονείς που επιθυμούν να δικαιολογήσουν την απουσία μαθητών , μπορούν να στέλνουν Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει την άμεση επαφή με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες στο σπίτι τους με email στο Σχολείο και αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για τη δουλειά τους (αν χρειάζονται) για τη μη προσέλευση των παιδιών τους .

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση