Σας υπενθυμίζουμε ότι για τους εγγεγραμμένους μαθητές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, λειτουργούν τα τμήματα του Ολοήμερου Σχολείου για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις έως τις 16.00 μ.μ.