ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2017-18

Χωροταξικά όρια του 9ου Δ. Σχ. Αμαρουσίου

Επιστολή προς τους γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη για το σχολ. έτος 2017-18

  • Ποιους μαθητές αφορά;
Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2017-2018 εγγράφονται μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.
  • Πότε γίνονται οι εγγραφές;
Από Τρίτη 2 έως και Παρασκευή 19 Μαΐου 2017
  • Ποιος κάνει την εγγραφή;
Την εγγραφή του μαθητή/τριας κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού/της. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.
  • Πληροφορίες:
τηλ. 2106140681

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1.     Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.

2. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο.
3.      Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια [Το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού]. Oι γονείς που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης από : α) Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία, ή β) Δ/νσεις Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, ή γ) Ιατροκοινωνικά Κέντρα, ή δ) Ασφαλιστικούς φορείς, ή ε ) Ιδιώτες ιατρούς.
4.      Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας- Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως: συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου, φορολογική δήλωση ή λογαριασμός ΔΕΗ.
5.      Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) – Θα προμηθευτείτε το έντυπο από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.
6.      Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους μαθητές με ελληνική υπηκοότητα ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης.

Το σχολείο αντλεί τα απαιτούμενα στοιχεία αυτόματα από Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Δημοτολόγιο

Ημέρες και ώρες εγγραφών:

Τρίτη: 08.30-10.00 και τις υπόλοιπες ημέρες 12.00-14.00

Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Το νέο έντυπο “Αίτηση-Δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο”.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ. Μ.)

και

φύλλο ιατρικής εξέτασης (το κρατά ο γιατρός)

Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο δικαιολογητικό εγγραφής καθώς και πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και σε αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου. Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο και τηρείται σε ασφαλή χώρο του σχολείου με ευθύνη του Διευθυντή. Του περιεχομένου του λαμβάνουν γνώση οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί προκειμένου για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών και τη στήριξη αυτών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Η ισχύς του είναι τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στο σχολείο κατά τη διαδικασία της εγγραφής ή το αργότερο έως την έναρξη των μαθημάτων το Σεπτέμβριο. Στις περιπτώσεις που, μετά την κατάθεση του Α.Δ.Υ.Μ., επέρχεται μεταβολή της κατάστασης υγείας του μαθητή ή των παραγόντων κινδύνου, οι γονείς/κηδεμόνες υποχρεούνται να καταθέσουν άμεσα νέο, επικαιροποιημένο έντυπο στη σχολική μονάδα φοίτησης.