Ενημερώσεις γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών/τριών από τους/τις εκπαιδευτικούς υπεύθυνους των τμημάτων:

Α1:       Τη δεύτερη Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 13.20 έως 14.00 για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών

και κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα και ώρα 13.20  έως 14.00 για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητριών.

Α2:       Την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα και ώρα 13.15 έως 14.00.

Β1:       Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 13.20 έως 14.00.

Β2:       Την πρώτη και δεύτερη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 13.20 έως 14.00.

Β3:       Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα και ώρα 13.15 έως 14.00.

Γ1:       Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα και ώρα 13.15 έως 14.00.

Γ2:       Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 13.20 έως 14.00.

Γ3:       Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 13.15 έως 14.00.

Δ1:       Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 13.15 έως 14.00.

Δ2:       Την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα και ώρα 13.15 έως 14.00

Ε1:       Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 13.20 έως 14.00 για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητριών

και κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα και ώρα 13.20  έως 14.00 για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών.

Ε2:       Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα και ώρα 13.20 έως 14.00.

Ε3:       Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 13.30 έως 14.00.

ΣΤ1:     Την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα και ώρα 13.15 έως 14.00.

ΣΤ2:     Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα και ώρα 13.20 έως 14.00.

ΣΤ3:     Την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 13.20 έως 14.00.

Ενημερώσεις γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών/τριών από τις εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας:

Β3, Γ3, Δ1, Ε1, Ε3, ΣΤ1, ΣΤ3: κάθε Δευτέρα και ώρα 13.15 έως 14.00.

Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2: κάθε Τετάρτη και ώρα 13.15 έως 14.00.