Αρχείο για "Μάιος, 2018"

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 δεν θα γίνουν μαθήματα (Απόφαση με Αρ. Πρ.: Φ.12.1/2299/28-3-2018 της Β΄ Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αθήνας) λόγω της Τακτικής Γενικής συνέλευσης του Συλλόγου των εκπαιδευτικών.

Εγγραφές Ολοήμερου σχολικού έτους 2018-2019

Οι εγγραφές μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου κατόπιν σχετικής αίτησης/δήλωσης (το έντυπο δίδεται από το Σχολείο) των γονέων/κηδεμόνων τους  και την υποβολή των σχετικών βεβαιώσεων (εργασίας ή ανεργίας) έως τις 12/6/2018.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης  διδακτικής ώρας (15.00) ή στη λήξη (16.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  • οι μαθητές των οποίων οι γονείς εργάζονται ή είναι άνεργοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι
  • οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
  • πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση