Αρχείο για "Μάιος, 2018"

Ανακοίνωση

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 δεν θα γίνουν μαθήματα (Απόφαση με Αρ. Πρ.: Φ.12.1/2299/28-3-2018 της Β΄ Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αθήνας) λόγω της Τακτικής Γενικής συνέλευσης του Συλλόγου των εκπαιδευτικών.

Εγγραφές Ολοήμερου σχολικού έτους 2018-2019

Οι εγγραφές μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου κατόπιν σχετικής αίτησης/δήλωσης (το έντυπο δίδεται από το Σχολείο) των γονέων/κηδεμόνων τους  και την υποβολή των σχετικών βεβαιώσεων (εργασίας ή ανεργίας) έως τις 12/6/2018.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης  διδακτικής ώρας (15.00) ή στη λήξη (16.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  • οι μαθητές των οποίων οι γονείς εργάζονται ή είναι άνεργοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι
  • οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
  • πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων